Kołocz weselnyKołocz Weselny Piekarnia Pośpiech
NIE STOSUJEMY GOTOWYCH
MIESZANEK CHLEBOWYCH
Mamy Dyplom!
Piekarnia Pośpiech zdobyła III miejsce w konkursie na najlepszy Rybnicki konsek kołocza w ramach dni Rybnika w 2013 roku.
Dyplom Piekarnia Pośpiech